01062021 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.2.1 - ГУ "Районная централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата района Беимбета Майлина

Перейти к контенту
Библиотечные новости > Мероприятия
Бақытты балалалық шақ!
Ауданда аудандық балалар кітапханасы ашылды.
          1 маусым - Халықаралық балаларды қорғау күні, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы және балалар мен жасөспірімдер оқуын қолдау жылы аясында Бейімбет Майлин ауданында салтанатты түрде Аудандық балалар кітапханасының ашылуы салтанатты түрде өтті.
    Осы күннен бастап аудан орталығының балалары жаңартылған кітапхана қабырғасында жаңа кітапханалық және ақпараттық қызметтерді пайдалану мүмкіндігіне ие болды.
Іс – шараның қонақтары - аудандық мәслихат хатшысы С.Сапабеков, Ы.Алтынсарин атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасының директоры Н.Теплякова жиналған қауымды мерекемен құттықтады. Кітапхананың белсенді оқырманы, отбасылық оқуды дәріптеуші М. Шонгаловта өз құттықтау сөзін арнап, жылы лебізін білдірді. Жаңа кітапхананың есігін ашып, алғашқы қадам басу құрметі аудандық мәслихаттың хатшысы С.Сапабековке және бұрынғы балалар абонементінің белсенді оқырманы  София Борисоваға берілді.
Іс-шара барысында балалар өлең оқып, ән айтты, мың бұралып би биледі.
            Барлық қонақ балаларға тәтті сусын мен кәмпиттер таратылды.

Всё лучшее – детям!
В районе открылась детская библиотека!
1 июня, в Международный день  защиты детей, в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан и Года поддержки детского и юношеского чтения в районе Беимбета Майлина в торжественной обстановке прошло открытие  Районной детской библиотеки.
Начиная с этого дня, у детишек районного центра, появилась возможность пользоваться новыми библиотечными и информационными услугами в стенах обновлённой библиотеки.
Гостями мероприятия стали – секретарь районного маслихата С.Сапабеков, директор ОДЮБ им. И. Алтынсарина – Н.Теплякова, которые поздравили ребятишек с данным событием. Поздравительные слова звучали и от главы читающей семьи, активного читателя, который пропагандирует семейное чтение М.Шонгалова.
        Почетное право открыть двери и первыми войти в новую библиотеку было предоставлено секретарю районного маслихата С.Сапабекову и активному читателю детского абонемента в прошлом, теперь уже Районной детской библиотеки Борисовой Софии.
        Во время мероприятия ребята читали стихи, пели песни, танцевальная группа исполнила современный танец.
        Далее гости мероприятия имели возможность познакомиться с выставками и новой литературой, представленной в библиотке.
Все дети получили в подарок сок и  конфеты.
All the best – for children!
A children's library has been opened in the district!
On June 1, the International Children's Day, within the framework of the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan and the Year of Support for Children's and Youth Reading, the opening of the District Children's Library was held in a solemn atmosphere in the Beimbet Maylin district.
Starting from this day, the children of the district center have the opportunity to use new library and information services within the walls of the updated library.
The guests of the event were the secretary of the district maslikhat S. Sapabekov, the director of the ODYUB named after I. Altynsarin-N. Teplyakova, who congratulated the children on this event. Congratulatory words were also heard from the head of the reading family, an active reader who promotes family reading by M. Shongalov.
        The honorary right to open the doors and be the first to enter the new library was granted to the secretary of the district maslikhat S. Sapabekov and an active reader of the children's subscription in the past, now the District Children's Library of Borisova Sofia.
        During the event, the children read poems, sang songs, and the dance group performed a modern dance.
Then the guests of the event had the opportunity to get acquainted with the exhibitions and new literature presented in the library.
All the children received a gift of juice and candy.
Назад к содержимому | Назад к главному меню