19032021 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.2.1 - ГУ "Районная централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата района Беимбета Майлина

Перейти к контенту
Библиотечные новости > Мероприятия
«Кітапхана достарына ашық есік…»
19 наурызда Бейімбет Майлин ауданының орталық аудандық кітапханасы өз оқырмандарына есігін айқара ашты. Бұл күн  кітапхана қызметкерлері және оқырмандары үшін тарих болып қалары сөзсіз. Себебі, 2020 жылдың дәл осы күні  кітапхана карантиндік шараларға байланысты көпшілік іс-шаралардың форматын өзгерткен болатын. Бір жыл бойы іс-шаралар онлайн режимінде өткізілді.
Іс-шараның қонақтары біздің тұрақты оқырмандарымыз, әлеуметтік серіктестеріміз және біздің әріптестеріміз болды.
Орталық аудандық кітапхананың кітапханашысы Нина Олеговна Корякина жылдың мерейтойлық даталарына арналған кітап көрмелеріне шолу жасады. Іс-шара Наурыз мейрамы қарсаңында өтті, сондықтан «Наурыз - жаңару мерекесі» тақырыптық сөресінде ұсынылған әдебиеттерге ерекше назар аударылды. Қонақтарға жылы лебіз білдіре құттықтау хаттары табысталды.
Ауданның 85 жылдығына арналған «Жүрекке жылы - аудан орталығының орталық алаңы» жаңа хронограф басылымның таныстырылуы  өтті.  Басылым авторы және құрастырушысы библиограф С.Н. Король салтанатты түрде басылымды Бейімбет Майлин атындағы аудандық тарихи-өлкетану музей басшысы  С.А. Рудикке табыстады.
Жиналғандар үшін Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған аудандық Өнер мектебі тәрбиеленушілерінің авторлық жұмыстарының көрмесімен танысуға тамаша мүмкіндік болды.
 

«Библиотека собирает друзей»
(день открытых дверей)
19 марта центральная районная библиотека района Беимбета Майлина широко открыла двери для своих читателей. Эта дата символична, именно 19 марта 2020 г. библиотека из-за карантинных мер поменяла формат массовых мероприятий. Целый год мероприятия проходили в онлайн режиме. Гостями мероприятия стали наши постоянные читатели, социальные партнёры, наши коллеги.                                                           
Библиотекарь ЦРБ Нина Олеговна Корякина провела обзор книжных выставок, посвященных юбилейным датам года. Мероприятие прошло накануне праздника Наурыз, поэтому особое внимание было уделено литературе, представленной на тематической полке «Наурыз – жаңару мерекесі». Все гости получили в подарок поздравительные открытки с тёплыми пожеланиями.
Состаялась премьера библиографического краеведческого издания – «Сердцу милый уголок – центральная площадь районного центра», посвященый 85-летнему юбилею района. Хронограф представила С.Н. Король библиограф и составитель издания. Экземпляр краеведческого издания торжественно был вручен руководителю историко-краеведческого музея имени Беимбета Майлина С.А. Рудик.  
Для присутвующих была прекрасная возможность познакомиться с выставкой авторских работ воспитанников Школы искусств, посвященной 30-летию Независимости РК.
"The Library Gathers Friends"
               On March 19, the central district library of the Beimbet Mailin district opened its doors wide to its readers. This date is symbolic, it was on March 19, 2020 that the library changed the format of public events due to quarantine measures. For a whole year, the events were held online. The guests of the event were our regular readers, social partners, and our colleagues.
               Librarian of the Central Regional Hospital Nina Olegovna Koryakina reviewed book exhibitions dedicated to the anniversary dates of the year. The event took place on the eve of the Nauryz holiday, therefore, special attention was paid to the literature presented on the thematic shelf "Nauryz - zhagaru merekesi".
               The premiere of the bibliographic publication of local lore - "A sweet corner to the heart - the central square of the regional center", dedicated to the 85th anniversary of the region, took place. The chronograph was presented by S.N. King is a bibliographer and compiler of the publication. A copy of the local history publication was solemnly presented to the head of the Beimbet Mailin S.A. Rudik.
               For those present, there was a great opportunity to get acquainted with the exhibition of works of authorship by pupils of the School of Arts, dedicated to the 30th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan.
Назад к содержимому | Назад к главному меню