26022021 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.2.1 - ГУ "Районная централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата района Беимбета Майлина

Перейти к контенту
Библиотечные новости > Мероприятия
Ауданда «Парасат жолы» жобасы жұмысын бастады...
  26 ақпанда облыстық кітапхана қабырғасында «Парасат жолы = Дорога добропорядочности» бұрышы ашылды. «Парасат жолы» - бұл адалдық, әділеттілік қағидаларын қалыптастыруға, сонымен қатар қоғамда ұлттық мәдениет пен руханият құндылықтарын насихаттауға бағытталған республикалық жоба. Жоба қоғамда дәстүрлі халықтық құндылықтарды тәрбиелеуге, айналасындағыларға деген құрмет сезімін оятуға, білім мен еңбекке ұмтылуға бағытталған. Іс-шараны «Майлина - Адалдық алаңы» аймақтық жобасының жетекшісі Евгения Брониславовна Венгловская ашты.
Аудандық кітапхана базасында және ауданның ауылдық кітапханаларында тұтастық идеологиясын насихаттау мен насихаттаудың маңыздылығын ескере отырып, сәйкес тақырыптық сөрелер орналастырылды. «Парасат жолы = Дорога добропорядочности» тақырыбының басында мемлекетіміздің негізгі заңы, Қазақстан Республикасының Конституциясы үш тілде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы ұсынылған.   «Еліміздің дамуында арналған пікірлер = Добрые идеи на благо страны» тақырыптық жинақтау папкасында аудандық газеттің 10 жылдық сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптағы мақалаларының көшірмелері бар. Бұрыш материалдары классиктердің шығармаларымен аяқталып, адам бойындағы жаман қылықтарды, парақорлықты және билікті асыра пайдалануды әшкерелеп, жол бермеуге бағытталған.  Шолуды орталық аймақтық аурухананың библиографы С.Н.Король жүргізді.
Жыл бойына аудандық кітапханаларда азаматтық қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және болдырмау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, аудан азаматтары арасында адалдық қағидаттарын нығайту бойынша іс-шаралар өткізіледі.


Старт проекта «Парасат жолы = Дорога добропорядочности»
26 февраля в стенах  районной библиотеки  состоялось открытие уголка «Парасат жолы= Дорога добропорядочности». «Парасат жолы» – это республиканский  проект, направленный на формирование принципов честности, добропорядочности, справедливости, а также продвижение ценностей национальной культуры и духовности в обществе.  Проект направлен на культивирование в обществе традиционных народных ценностей, привитие уважения к окружающим, стремления к знаниям и труду. Открыла мероприятие руководитель регионального проекта «Майлина – адалдық алаңы» Евгения Брониславовна Венгловская.
Учитывая важность пропаганды и продвижения идеологии добропорядочности на базе районной библиотеки и в сельских библиотеках района оформлены соответствующие тематические полки. Во главе темполки  «Парасат жолы= Дорога добропорядочности» представлен основной закон нашего государства Конституция РК на трех языках, а так же Закон РК "О борьбе с коррупцией". Тематическая папка-досье "Еліміздің дамуына арналған маңызды пікірлер =Добрые идеи на благо страны", в папке собраны копии статей из районной газеты за 10 лет антикоррупционной тематики. Завершает темполку  произведения классиков, обличающих и высмеивающих людские пороки, взяточничество и злоупотребление властью. Обзор провела С.Н.Король, библиограф ЦРБ.
В течение года в библиотеках района будут проходить мероприятия по превенции и профилактике коррупции в гражданском обществе, формированию антикоррупционной культуры, укреплению принципов добропорядочности и честности среди граждан района.
Назад к содержимому | Назад к главному меню